dnes je 4.10.2023

Input:

Krátkodobá pôžička v rámci prepojených účtovných jednotiek a účtovných jednotiek v rámci podielovej účasti

26.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.19 Krátkodobá pôžička v rámci prepojených účtovných jednotiek a účtovných jednotiek v rámci podielovej účasti

Ing. Štefan Fabian PhD.

Na účte 361 – Záväzky v rámci konsolidovaného celku sa účtujú krátkodobé záväzky, napríklad z dôvodu prijatých pôžičiek od účtovnej jednotky od prepojenej účtovnej jednotky a účtovnej jednotky v rámci podielovej účasti, tzn. materská účtovná jednotka prijala od dcérskych účtovných jednotiek alebo dcérska účtovná jednotka prijala od materskej účtovnej jednotky alebo od dcérskych účtovných jednotiek navzájom. Záväzky z prijatých dlhodobých pôžičiek sa účtujú na účte 471 – Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku. Prijatá krátkodobá pôžička sa zaúčtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica so súvzťažným zápisom v prospech účtu 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným