dnes je 4.10.2023

Účtovanie nákupu tovaru z Číny a povinnosti pri dovoze tovaru v roku 2023Garancia

30.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie daňovej povinnosti v rámci skupiny pre účely DPH v roku 2023Garancia

16.9.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie postúpenia pohľadávky v roku 2023Garancia

11.9.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákupu akcií a zníženia základného imania v roku 2023Garancia

5.9.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie kurzových rozdielov v súvislosti s podielmi v cudzej mene v roku 2023Garancia

25.8.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

065 Dlhové cenné papiere držané do splatnostiArchív

10.8.2023, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

066 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiArchív

9.8.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

096 Opravné položky k dlhodobému finančnému majetkuArchív

8.8.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie postúpenia leasingu a predčasného ukončenia leasingu v roku 2023Garancia

27.7.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

547 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkamArchív

21.7.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

395 Vnútorné zúčtovanieArchív

20.7.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

398 Spojovací účet pri združeníArchív

14.7.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie fakturácie spätného bonusu za odobratý tovar v roku 2023Archív

5.7.2023, Ing, Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohľadávky alebo záväzky voči spoločníkom pri úhrade straty alebo rozdeľovaní ziskuArchív

27.6.2023, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

512 CestovnéArchív

9.6.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokuty, penále a úroky z omeškaniaArchív

30.5.2023, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

391 Opravné položky k pohľadávkamArchív

8.5.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobámArchív

28.4.2023, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaný tovar u platiteľa DPHArchív

27.4.2023, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok u platiteľa DPHArchív

26.4.2023, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer