dnes je 4.10.2023

Input:

Metóda účtovníctva

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 Metóda účtovníctva

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Pokiaľ ide o metódu účtovníctva, má určitú štruktúru, do ktorej zahŕňame:

  • peňažné vyjadrenie predmetu účtovníctva,

  • princíp súvzťažnosti a podvojnosti účtovných zápisov,

  • triedenie a sumarizovanie skutočností tvoriacich predmet účtovníctva,

  • vypovedajúcu schopnosť (informačné funkcie) účtovníctva.

Táto štruktúra metódy účtovníctva sa skladá z jednotlivých prvkov, za ktoré považujeme:

  • účtovné doklady a ostatné účtovné písomnosti,

  • účty a ich sústavu, účtovné zápisy; k nim sa vzťahujúca účtovná osnova,

  • účtovné knihy; problematika použitia prostriedkov výpočtovej a inej techniky, účtovná závierka.

Na tento základ metódy účtovníctva nadväzujú:

  • oceňovanie v účtovníctve,

  • inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.