dnes je 4.10.2023

504 Predaný tovarGarancia

12.1.2023, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

604 Tržby za tovarArchív

28.2.2023, Ing. Miroslava Vlkolačková, Ing Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

501 Spotreba materiáluGarancia

11.1.2023, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetkuGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie pohľadávok a záväzkov z obchodných vzťahovArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

311 OdberateliaArchív

3.5.2006, Ing. Miroslava Vlkoláčková, , Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

321 DodávateliaGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

111 Obstaranie materiáluGarancia

21.11.2022, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

131 Obstaranie tovaruGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

601 Tržby za vlastné výrobkyArchív

1.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

384 Výnosy budúcich obdobíGarancia

5.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

602 Tržby z predaja služiebArchív

1.3.2023, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

112 Materiál na skladeGarancia

21.11.2022, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškaniaArchív

10.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

124 ZvieratáGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

132 Tovar na sklade a v predajniachGarancia

21.11.2022, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

345 Ostatné dane a poplatkyArchív

28.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

119 Materiál na cesteGarancia

21.11.2022, Ing. Ján Mintál, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetokGarancia

21.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

139 Tovar na cesteArchív

20.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškaniaArchív

8.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuGarancia

2.1.2023, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ján Mintál, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 60 - Tržby za vlastné výkony a tovarArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

511 Opravy a udržiavanieGarancia

13.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

642 Tržby z predaja materiáluArchív

6.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákupu tovaru z Číny a povinnosti pri dovoze tovaru v roku 2023Garancia

30.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

343 Daň z pridanej hodnotyArchív

24.3.2023, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

478 Dlhodobé zmenky na úhraduArchív

10.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

385 Príjmy budúcich obdobíGarancia

5.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

383 Výdavky budúcich obdobíGarancia

5.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškaniaArchív

6.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika zúčtovacích vzťahovArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

031 PozemkyGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

312 Zmenky na inkasoGarancia

3.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

211 PokladnicaGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

314 Poskytnuté preddavkyGarancia

3.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok u platiteľa DPHArchív

26.4.2023, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

315 Ostatné pohľadávkyGarancia

3.1.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

326 Nevyfakturované dodávkyGarancia

4.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie o dlhodobom majetkuArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

013 SoftvérGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 51 - SlužbyArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

322 Zmenky na úhraduGarancia

3.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

502 Spotreba energieGarancia

11.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie fakturácie spätného bonusu za odobratý tovar v roku 2023Archív

5.7.2023, Ing, Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

475 Dlhodobé prijaté preddavkyArchív

8.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

021 StavbyGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer