dnes je 4.10.2023

Input:

Výnosy z podielových listov z pohľadu účtovníctva v roku 2021

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7.1 Výnosy z podielových listov z pohľadu účtovníctva v roku 2021

Ing. Alena Zábojová


Chceli by sme sa opýtať či aj pre rok 2020 platí, že výnos z podielových listov účtovaný do výnosov ako súčasť výsledku hospodárenia (účet 665, 666) pri reinvestovaní (zvyšovaní hodnoty podielových listov) nie je súčasťou základu dane v aktuálnom zdaňovacom období a je teda zdaňovaný v zmysle § 43 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. až pri vyplatení (vrátení) podielového listu (uplatní sa zrážková daň).

Naša spoločnosť kúpila podielové listy 1. 4. 2020 v hodnote 30 000 €. K 31. 12. 2020 ich hodnota vzrástla na 32 000 € (na základe výpisu z investovania – stav portfólia k 31. 12. 2020 bol 32 000 €). Týchto 2 000 € sme zaúčtovali zápisom 063/665. Môžeme týchto 2 000 € považovať za odpočítateľnú položku v daňovom priznaní roku 2020?

Ale pri dlhodobých zmenkách (4 roky) postupujeme tak, že každý