dnes je 4.10.2023

Input:

Neuhradené záväzky z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov v roku 2021

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7.3 Neuhradené záväzky z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová


Prosíme o účtovný predpis ako odpísať neuhradené záväzky z účtovníctva z roku 2016 a aj o uvedenie riadku v daňovom priznaní PO, kde sa to má zaúčtovať.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Z uvedenej otázky rozumieme, že účtovná jednotka zdaňovala záväzky po splatnosti v súlade s § 17 ods. 27 ZDP.

Zvýšenie základu dane z titulu neuhradeného záväzku (§ 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov)

Daňovník základ dane zistený z výsledku hospodárenia alebo z výsledku hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo upraví o výšku záväzku (alebo neuhradenej časti záväzku) prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom tak, aby zvýšenie základu dane:

  • predstavovalo v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku