dnes je 4.10.2023

Input:

Oprava chyby minulého účtovného obdobia v roku 2022

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7.2 Oprava chyby minulého účtovného obdobia v roku 2022

Ing. Ivana Glazelová


Omylom sme v roku 2021 zaúčtovali vyššie výnosy o 2 800 € (ako nevyfakturované dodávky – služby), týmto výnosom by sme prekročili limit na DPH 49 790 €. Teraz to chceme opraviť nakoľko sa dodávka uskutočnila až v roku 2022. Ako správne postupovať? Treba podať dodatočné DP PO a aj účtovnú závierku za rok 2021?

Legislatívna úprava:

§ 17 ods. 29 ZDP - Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich