dnes je 4.10.2023

Input:

Pohľadávky alebo záväzky voči spoločníkom pri úhrade straty alebo rozdeľovaní zisku

27.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.20 Pohľadávky alebo záväzky voči spoločníkom pri úhrade straty alebo rozdeľovaní zisku

Ing. Štefan Fabian PhD.

Súvzťažnosti: Pohľadávky alebo záväzky voči spoločníkom pri úhrade straty alebo rozdeľovaní zisku


P. č. Účtovný prípad Účtovací predpis 
MD D 
Pohľadávky pri úhrade straty 
1.  Pohľadávka voči spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným pri úhrade straty  354  431  
2.  Pohľadávka voči spoločníkom vo verejnej a komplementárom v komanditnej spoločnosti pri úhrade straty  354  596  
3.  Úhrada straty spoločníkmi a členmi na bankový účet  221  354  
Záväzky pri rozdeľovaní zisku 
1.  Záväzky voči akcionárom, spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistom v komanditnej spoločnosti z titulu rozdelenia zisku - suma priznaného podielu na zisku, priznanej dividendy  431  364