dnes je 4.10.2023

Input:

Predaný tovar u platiteľa DPH

27.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.9 Predaný tovar u platiteľa DPH

Ing. Štefan Fabian PhD.

Predaný tovar u platiteľa DPH


P. č. Účtovné prípady Účtovací predpis 
MD D 
Spôsob A účtovania zásob  
1.  Výdaj tovaru zo skladu na predaj v obstarávacej cene  504  132  
2.  Účtovanie prirodzených úbytkov tovaru a stratné1, neprevyšujúce výšku stanovených noriem  504  132  
3.  Príjem vráteného tovaru od odberateľa, ak bola reklamácia uznaná  132  504  
4.  Prebytok tovaru zistený pri inventarizácii, ak sa preukáže, že k prebytku došlo chybným účtovaním  132  504  
5.  Prevod konečného stavu účtu 504 pri uzavieraní účtovných kníh  710  504  
Spôsob B účtovania zásob 
1.  Nákup tovar zo zahraničia (mimo štátov ES)    
cena tovaru bez DPH  504  211, 321  
DPH  343  211, 321  
spotrebná daň (neplatiteľ spotrebnej dane)  504  211, 321  
clo pri dovoze  504  211, 379  
vlastná preprava nakúpeného tovaru  504  622