dnes je 4.10.2023

Input:

Rezervný fond

11.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5 Rezervný fond

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Rezervný fond

Akciová spoločnosť podľa § 217 ObZ vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a to vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určeného v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania. Rezervný fond tvorený zo zisku účtuje na účte 421 – Zákonný rezervný fond.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) podľa § 124 Obchodného zákonníka od 1. 1. 2002 rezervný fond pri svojom vzniku povinne nevytvára. Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond až v roku, kedy zisk po prvý raz vytvorí, a to najmenej vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo