dnes je 4.10.2023

Input:

Spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok u platiteľa DPH

26.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.8 Spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok u platiteľa DPH

Ing. Štefan Fabian PhD.

Spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok u platiteľa DPH


Súvzťažnosti:

P. č. Účtovné prípady Účtovací predpis 
MD D 
1.  Faktúry za externé dodávky energií – elektrická energia, voda, plyn, para, stlačený vzduch    
cena bez DPH  502   
DPH  343   
cena vrátane DPH   321  
2.  Spotreba elektrickej energie vyrobenej vo vlastnej elektrárni  502  621  
3.  Nevyfakturované dodávky energie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – ak suma je známa  502  326  
4.  Rezerva na nevyfakturované dodávky energie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – ak suma nie je známa  502  323  
5.  Faktúry za externé dodávky vody, plynu pre výrobné účely, vody z vodovodných tokov na účely zavlažovania, úžitkovej a pitnej vody a pod.    
cena bez DPH  503