dnes je 4.10.2023

Input:

Spotreba materiálu u platiteľa DPH - Spôsob A účtovania zásob

24.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6 Spotreba materiálu u platiteľa DPH – Spôsob A účtovania zásob

Ing. Štefan Fabian

Spotreba materiálu u platiteľa DPH – Spôsob A účtovania zásob


Súvzťažnosti: Spotreba materiálu u platiteľa DPH

P. č. Účtovné prípady Účtovací predpis 
MD D 
Spôsob A účtovania zásob 
1.  Vydaný materiál zo skladu do spotreby  501  112  
2.  Nákup režijného materiálu, účtovaný pri nákupe priamo do spotreby (napr. tlačivá, kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky)    
cena obstaraného materiálu  501   
DPH  343   
cena vrátane DPH   211, 321  
3.  Spotreba skladovaných tlačív, kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických prostriedkov zo skladu  501  112  
4.  Výdaj materiálu odovzdaného na preskúšanie a kontrolu  501  112  
5.  Vyúčtovanie spotreby pohonných hmôt odobratých priamo do vozidiel na čerpacích staniciach  501  211, 335