dnes je 4.10.2023

Input:

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

28.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.10 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

Ing. Štefan Fabian PhD.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám


Súvzťažnosti:

P. č. Účtovné prípady Účtovací predpis 
MD D 
1.  Tvorba opravnej položky      
k materiálu  505  191  
k tovaru  505  196  
2.  Zúčtovanie opravnej položky tvorenej    
k materiálu  191  505  
k tovaru  196  505  
3.  Prevod konečného stavu účtu 505 pri uzavieraní účtovných kníh  710  505