dnes je 4.10.2023

Input:

Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 54 - Iné náklady na hospodársku činnosť - účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť

15.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.17 Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť – účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Ing. Štefan Fabian PhD.

Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť

V účtovej skupine 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť sa vedú tieto účty:

 • 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného

 • majetku a dlhodobého hmotného majetku

 • 542 – Predaný materiál

 • 543 – Dary

 • 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

 • 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

 • 546 – Odpis pohľadávky

 • 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

 • k pohľadávkam

 • 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť

 • 549 – Manká a škody

Na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť sa účtujú ostatné náklady neúčtované na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú