dnes je 4.10.2023

Input:

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

4.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

Na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín sa účtujú v účtovníctve spoločníka a v účtovníctve poľnohospodárskeho družstva . Tieto právnické osoby účtujú kladný alebo záporný rozdiel medzi uznaným ocenením a účtovným ocenením ich vecného vkladu pri jeho vložení do poľnohospodárskeho družstva do roku 2010.


Súvzťažnosti: Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

P.č. Účtovný prípad Účtovací predpis 
MD D 
1.  Zvýšenie hodnoty podielových realizovateľných cenných papierov a podielov pri zvyšovaní základného imania z majetku spoločnosti, alebo družstva  06x  415  
2.  Zníženie hodnoty podielových realizovateľných cenných papierov a podielov pri zvyšovaní základného imania z majetku spoločnosti, alebo družstva  415  06x  
3.  Zúčtovanie z rozdielu ocenenia